Samenwerkingsverband Zuid-Holland West

SWV ZUID-HOLLAND WEST

PASSEND ONDERWIJS

ZORGSTRUCTUUR

INHOUDELIJK

HANDIG

Bookmark and Share

Knooppunt

De procedure voor de aanmelding/doorschakelen van leerlingen vindt u op de website van het Knooppunt.
Welke documenten hiervoor nodig zijn vindt u hieronder.
Voor onze scholen is hier het Knooppunt Toestemmingsverklaring Intelligentie- & persoonlijkheidskenmerken onderzoek beschikbaar.


Doorschakelen naar Het Knooppunt

Hiervoor is een compleet dossier vereist, bestaande uit:

a Volledig ingevuld ZAT-VO formulier
b SEV
c OKR VO-VO
d Informatie uit leerlingvolgsysteem (cijfers, verzuim enz.)
e Indien aanwezig: PRO- of LWOO-beschikking
f Indien aanwezig: onderzoeksrapporten/rapportages
g Indien van toepassing: Rebound-verslag
h Bij REC4 vermoeden: handelingsplan en OKR REC4

d t/m g kunt u uploaden in ZAT-VO bijlagen