Medezeggenschapsraad SWVZHW

30-07-2021 • Geen categorie

Het personeel van het samenwerkingsverband Zuid-Holland West wordt vertegenwoordigd in een medezeggenschapsraad (MR)…

delen