Ondersteuningsplan 2016-2021

Ondersteuningsplan 2016-2020 (Afspraken over passend onderwijs in onze regio)

Het SWZVHW heeft in het vierjaarlijkse ondersteuningsplan afspraken vastgelegd over hoe leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben de meest passende plek en de meest passende begeleiding ontvangen.

 

Het ondersteuningsplan 2021-2025 wordt 31/05/2021 op deze website geplaatst.