Ondersteuningsplan 2016-2020 (op)

Ondersteuningsplan 2016-2020 (OP)

 

Het ondersteuningsplan is een strategisch, kaderstellend plan met een geldigheid van vier jaar. De inhoud is op basis van de ervaringen die het samenwerkingsverband, de schoolbesturen en de scholen ons verzorgingsgebied de afgelopen jaren hebben opgedaan.

 

Momenteel wordt het nieuwe ondersteuningsplan opgesteld voor 2021-2015.

Publicatie van het nieuwe ondersteuningsplan is op 31 mei 2021.