HR Adviseur

10 oktober 2023
1 december 2023
Fulltime
0,8-1,0 FTE
HR Adviseur

Contactpersoon

Rob van Haren
 • r.vanharen@swvzhw.nl
 • 070-3156355
 • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

HR Adviseur

Organisatie

Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) is een van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met een kleine 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle besturen en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in onze regio (IN ONZE REGIO: DEN HAAG, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK.) een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Indien nodig hoort daar extra ondersteuning bij, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit realiseren we door op een planmatige manier en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen de scholen en hun besturen te ondersteunen in het realiseren van de doelen die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd.

Binnen SWVZHW bieden we ondersteuning vanuit verschillende onderscheiden teams:  

Het orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) is bestemd voor leerlingen waarvan de stamschool niet langer in staat is een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod te bieden, maar waarvoor in het vso geen passende plaats is.  

Het schoolondersteuningsteam (SOT) bestaat uit onderwijsprofessionals die namens het SWV verbonden zijn aan de scholen. Deze consulenten van het SOT komen op de scholen om de coördinator passend onderwijs met raad en daad te ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs op de school.  

BOVO Haaglanden is verantwoordelijk voor de jaarlijkse overstap van ruim 7.000 leerlingen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs in onze regio. In Haaglanden zijn afspraken gemaakt tussen de po- en vo-schoolbesturen om de overstap voor alle leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gezamenlijk hebben zij een procedure hiervoor ontwikkeld. Het SWV is penvoerder van BOVO Haaglanden.  

Centraal Bureau
Op de Regulusweg te Den Haag is het centraal bureau gevestigd met daar o.a. de afdelingen personeelszaken, financiën, facilitaire zaken en het management van het Samenwerkingsverband. Dit zal tevens jouw werkplek zijn.  

 

Voor het SWVZH (en in de nabije toekomst i.v.m. met de steeds nauwere samenwerking met het SPPOH, ook voor het SPPOH) zijn wij op zoek naar een HR adviseur die ruime kennis en ervaring heeft met alle HR processen (bij voorkeur binnen het onderwijs) . Spreekt jou dit aan? Lees dan snel verder! 

Functie-eisen

Profiel
Wij zoeken een ervaren collega die zich de materie snel eigen kan maken en zijn of haar weg zelfstandig vindt binnen de organisatie van SWVZHW en in de nabije toekomst ook binnen de organisatie van het SPPOH. Je vindt het leuk om verder te bouwen aan de professionalisering en inrichting van de afdeling HR. Verder, ben je een echte allrounder en zie je jezelf als stevige gesprekspartner voor de directeur en het management met uitstekende analytische vaardigheden.  

 

Hoofdtaken 

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 • Het ontwikkelen van een strategisch meerjarenbeleid en planning op het terrein van personeel en organisatie; 
 • Het actief participeren in het MR en een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van het organisatiebeleid; 
 • Het analyseren van relevante ontwikkelingen en het vertalen van landelijk beleid & regelgeving, het gevraagd en ongevraagd de directeur van het SWV hierover adviseren; 
 • Het zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid; 
 • Het geven van vakinhoudelijke en procedurele adviezen bij vraagstukken bij vraagstukken over het eigen (beleids)domein; 
 • Het behandelen van aanvragen in het kader van diverse regelingen en het informeren over de interpretatie, toepassing en wijziging van complexe personele en organisatorische kaders en eventuele financiële consequenties;
 • Het begeleiden en ondersteunen bij complexe personeelsgerelateerde trajecten als langdurige re-integratietrajecten, 2e spoortrajecten en vaststellingstrajecten / ontslag; 
 • Het adviseren, ondersteunen en uitvoeren van het HRM beleid voor juridische zaken voor medewerkers; 
 • Het, desgewenst in overleg met de jurist, doen van voorstellen over toepassing van arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele regelingen, waaronder CAO VO en andere relevante wet- en regelgeving; 
 • Het bemiddelen, adviseren en informeren van individuele personeelsleden in complexe zaken; 
 • Het adviseren bij en begeleiden van in- en uitdiensttredingstrajecten.

 

Kortom een breed pakket aan taken, waarin ruimte is om je functie verder uit te diepen en ruimte wordt geboden voor groei en persoonlijke ambitie binnen je vakgebied.  

Wat vragen wij van jou? 

 • Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op hbo/wo-niveau; 
 • Je hebt ruime en relevante werkervaring, het is een pré als dit binnen het VO is; 
 • Je hebt brede kennis van de wet- en regelgeving; 
 • Je bent vaardig in het opstellen, uitdragen en creëren van draagvlak voor (strategisch) personeelsbeleid en het omgaan met tegengestelde belangen; 
 • Je bent vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen; 
 • Je bent vaardig in het overzien, analyseren en oplossen van de zicht voordoende uitdagingen op het personeelsgebied; 
 • Je beschikt over uitstekende analytische en communicatieve (mondelinge en schriftelijke) (advies) vaardigheden; 
 • Je kunt uitstekend overweg met Office 365; 
 • Ervaring met Afas is een pré. 

Arbeidsvoorwaarden

Het team
Je bent onderdeel van de afdeling HR bestaande uit de HR-adviseur en een HR-medewerker. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur van het SWV.  

Salarisschaal
Schaal 11 CAO VO maximaal € 5.329 euro bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (indien je kiest om de 90 klokuren van het IKB budget uit te laten betalen is dat 5% extra op je bruto maandsalaris 5.329,- euro + 5% = 5.595,- euro bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband) . 

 Wat de CAO VO/ het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West verder biedt: 

 • Een vakantietoeslag van 8% op basis van een fulltime dienstverband (mei);
 • Een 13e maand, van 8,33% op basis van een fulltime dienstverband (december);
 • Een jaarlijkse uitkering voor ondersteunende functies (OOP) van 275 euro per jaar op basis van een fulltime dienstverband (oktober);
 • Een jaarlijkse salarisverhoging d.m.v. een periodiek (trede) mits het functioneren goed is (augustus);
 • Een wettelijk vakantieverlof van 160 uur + een bovenwettelijke aanvulling van 266 uur = 426 vakantieverlofuren per jaar inclusief feestdagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • Studie- en ontwikkelmogelijkheden (in afstemming met jouw leidinggevende); 
 • Een pensioendeelname bij het ABP;
 • Reiskostenvergoeding woon-werk op basis van de CAO VO (vanaf 8.0 km per enkele reis)
  (1e jaar volledige vergoeding, 2e dienstjaar gemaximaliseerd tm 25 km per enkele reis);
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) waarbij je kunt kiezen voor diverse opties zoals sparen, uitbetalen of extra verlof; 
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP Loyalis) (automatische deelname maar niet verplicht, eventuele afstandsverklaring in de bijlagen);
 • Een salderingsregeling (fiscale uitruil reiskosten) (december)  

Sollicitatie informatie

Vragen?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Rob van Haren, directeur, per e-mail via r.vanharen@swvzhw.nl  

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae naar vacatures@swvzhw.nl   

VOG
Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst is het overleggen van een geldige VOG nadrukkelijk vereist. Indien u de VOG-verklaring niet tijdig kunt overleggen of als deze feiten oplevert die niet verenigbaar zijn met uw toekomstige werkzaamheden voor het SWV, kan u niet starten in uw nieuwe baan. 

Assessment / referenties
Een (selectie)assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Ook vragen we je om referenties.

Delen