Teamleider SOT

15 november 2023
Fulltime
0,8-1,0 FTE
Teamleider SOT

Contactpersoon

 • r.vanharen@swvzhw.nl
 • 070-3156355
 • Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Teamleider Schoolondersteuningsteam

Organisatie

Samenwerkingsverband Zuid Holland West (SWVZHW) is een van de grootste samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs in Nederland, met een kleine 38.000 leerlingen, 55 scholen, 69 schoollocaties en 16 schoolbesturen. Het SWV heeft samen met alle besturen en scholen in de regio de wettelijke taak ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen in ons gebied een passende onderwijsplek beschikbaar is in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Indien nodig hoort daar extra ondersteuning bij, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dit realiseren we door op een planmatige manier en in nauwe samenwerking met alle betrokkenen de scholen en hun besturen te ondersteunen in het realiseren van de doelen die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd. Binnen SWVZHW bieden we ondersteuning vanuit verschillende onderscheiden teams, meer informatie kunt u daarover vinden op onze website.

Met ingang van 1 januari 2024, of zo spoedig mogelijk daarna, is het Samenwerkingsverband Zuid Holland West op zoek naar een Teamleider Schoolondersteuningsteam (SOT) die ruime kennis en ervaring heeft met de processen in het passend onderwijs. Ben jij de drijvende kracht achter beleidsontwikkeling en uitvoering ervan en hou je ervan om een gepassioneerd en gedreven team van professionals aan te sturen en weet je hoe je moet bouwen aan sterke netwerken binnen het onderwijs? Dan zijn wij op zoek naar jou!

  

Hoofdtaken 

 • Je bent verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en -uitvoering ten behoeve van het schoolondersteuningsteam;
 • Je vertaalt de centrale beleidsplanning van het samenwerkingsverband naar een aangepaste (meerjaren) programmering voor het schoolondersteuningsteam;
 • Je draagt zorg voor de totstandkoming van concrete uitvoeringsplannen, waarin de benodigde aanpak, werkwijze en werkverdeling (scholentoedeling) binnen het team beschreven staan en implementeert deze;
 • Je ontwikkelt binnen het kader van de staf / het stafoverleg (mede) centraal beleid op het totale beleidsthema van het samenwerkingsverband;
 • Je beheert het toegekende budget voor het team in het kader van de begroting, alsmede de plaatsingsbudgetten;
 • Je stelt de verschillende (financiële, personele en kwalitatieve) verantwoordingsrapportages op;
 • Je neemt deel aan de verschillende plaatsings-, doorbraak- en expertisetafels, zit deze voor, bereidt deze overleggen voor en monitort en stuurt op gemaakte afspraken en de nazorg;
 • Je neemt (desgewenst en desgevraagd) deel aan in- en externe advies- en overlegorganen, incidentele overleggen, vergaderingen, klankbordgroepen, werkgroepen, enzovoort, aangaande het schoolondersteuningsteam en/of het bureau en/of het samenwerkingsverband als geheel;
 • Je draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het samenwerkingsverband / het bureau / het schoolondersteuningsteam;
 • Je bent verantwoordelijk voor het versterken van het netwerk SOT, het verder uitbouwen hiervan en het (laten) optimaliseren van de (voorwaarden voor) kennisuitwisseling binnen het netwerk;
 • Je organiseert en zit werkveldoverleggen voor en organiseert werkconferenties en scholingen voor coördinatoren passend onderwijs;
 • Je bent verantwoordelijk voor het geven van hiërarchische leiding aan de medewerkers van het schoolondersteuningsteam;
 • Je stelt een jaarwerkplan op, alsmede de hiervan afgeleide werkprocessen, monitort dit en stelt hierbinnen prioriteiten;
 • Je bent verantwoordelijk voor de verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden;
 • Je begeleidt de medewerkers bij hun werkzaamheden en bij hun persoonlijke ontwikkeling;
 • Je voert de formele taken uit in de richting van het personeel (waaronder het voeren van selectie-, functionerings-, beoordelings-, verzuim- en ontwikkelgesprekken en het toepassen van de rechtspositie en de arbeidsvoorwaarden);
 • Je bent in staat om vergaderingen en overleggen voor te bereiden en te leiden op professionele wijze.

 Kortom een breed pakket aan taken, waarin ruimte is om je functie verder uit te diepen en ruimte wordt geboden voor groei en persoonlijke ambitie binnen je vakgebied.

Functie-eisen

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met brede kennis en ervaring binnen het V(S)O onderwijsveld, op de hoogte is van de wet- en regelgeving alsmede de werking van samenwerkingsverbanden VO kent.

 Wat vragen wij van jou?

 • Afgeronde Post HBO of universitaire opleiding in een relevante studierichting;
 • Kennis van en inzicht in lokale en regionale bestuurlijke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en besluitvormingsprocessen ten aanzien van SOT;
 • Vaardigheid in het geven van leiding en sturing aan professionals en het coachen van medewerkers;
 • Ruime ervaring met de handel en wandel binnen het voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden is een pré;
 • Je beschikt over uitstekende analytische en communicatieve (mondelinge en schriftelijke) (advies) vaardigheden;
 • Vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van een relevant relatienetwerk;
 • Vaardigheid in het opstellen van uitvoeringsplannen en verantwoordingsrapportages.

Arbeidsvoorwaarden

Het team
Je bent onderdeel van de staf en het schoolondersteuningsteam (SOT) bestaande uit 14 consulenten die namens het SWV verbonden zijn aan de scholen. De consulenten van het SOT komen op de scholen om de coördinator passend onderwijs met raad en daad te ondersteunen bij het vormgeven van passend onderwijs op de school. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur van het SWV.


Salarisschaal

Schaal 12, CAO VO maximaal € 6.665,- euro bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Wat de CAO VO/ het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West verder biedt:

 • Een vakantietoeslag van 8% op basis van een fulltime dienstverband (mei)
 • Een 13e maand, van 8,33% op basis van een fulltime dienstverband (december)
 • Een jaarlijkse uitkering voor ondersteunende functies (OOP) van 275 euro per jaar op basis van een fulltime dienstverband (oktober)
 • Een wettelijk vakantieverlof van 160 uur + een bovenwettelijke aanvulling van 266 uur = 426 vakantieverlofuren per jaar inclusief feestdagen op basis van een fulltime dienstverband.
 • Studie- en ontwikkelmogelijkheden (in afstemming met jouw leidinggevende)
 • Een pensioendeelname bij het ABP
 • Reiskostenvergoeding woon-werk op basis van de CAO VO (vanaf 8.0 km per enkele reis)
  (1e jaar volledige vergoeding, 2e dienstjaar gemaximaliseerd t/m 25 km per enkele reis)
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) waarbij je kunt kiezen voor diverse opties zoals sparen, uitbetalen of extra verlof
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP Loyalis) (automatische deelname maar niet verplicht, eventuele afstandsverklaring in de bijlagen)
 • Een salderingsregeling (fiscale uitruil reiskosten) (december)

Sollicitatie informatie

Vragen?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Henk van Benthem, interim teamleider SOT, per email via h.vanbenthem@swvzhw.nl Rob van Haren, directeur SWV, per e-mail via r.vanharen@swvzhw.nl

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 15 november a.s. naar vacatures@swvzhw.nl

VOG
Voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst is het overleggen van een geldige VOG nadrukkelijk vereist.

Delen