Jeugdhulp en School (JES)

Jeugdhulp en school (JES)

Het samenwerkingsverband en schoolformaat hebben hun deskundigheid in de afgelopen jaren met de scholen gebundeld. Concreet heeft dit een overleg opgeleverd waarbij coördinatoren passend onderwijs vanuit de school, consulenten van het samenwerkingsverband en schoolmaatschappelijk werkers, afhankelijk van de vraag van school, eens in de zoveel weken bij elkaar komen.  Naast de samenwerking in deze kleine driehoek sluit de schoolverpleegkundige, wijkagent en/of leerplichtambtenaar aan indien gewenst. Onderwijs en jeugdhulp werken vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen aan het integraal begeleiden van een leerling.

 

Voordat uw kind, tot 16 jaar, wordt besproken in het JES dient u schriftelijk toestemming te verlenen. Is uw kind 16 jaar of ouder dan ligt de verantwoordelijkheid bij uw kind.

 

Klik hier voor meer informatie.