Schoolondersteuningsprofiel (sop)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

 

Schoolkeuze en ondersteuning

Elke school die is aangesloten bij het samenwerkingsverband heeft een eigen ondersteuningsprofiel (sop) met informatie over de ondersteuning die op de scholen wordt aangeboden. Dit profiel kan u ondersteunen in het maken van een juiste keuze voor een passende onderwijsplek.

 

Alle scholen bieden basisondersteuning, bijvoorbeeld voor kinderen met dyslexie.

 

Voor sommige leerlingen is er meer ondersteuning nodig; dit wordt extra ondersteuning genoemd.

 

Scholen krijgen een budget toegewezen via het samenwerkingsverband om leerlingen te voorzien van basis- en extra ondersteuning.