Aanvraag FLEXCollege/Rebound

Aanvraag FlexCollege/Rebound

Het FlexCollege is de bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband, waar al het voortgezet onderwijs uit de regio aan is verbonden. Op het FlexCollege worden leerlingen geplaatst die op hun eigen middelbare school, om welke reden dan ook, zijn vastgelopen. Een verwijzing naar het FlexCollege kan worden ingezet nadat er extra ondersteuning is ingezet en deze is vastgelegd in een opp en dat de desbetreffende schoolondersteuner/consulent bij het proces is betrokken.

 

Naast onderwijs ontvangen zij op het FlexCollege een uitgebreid zorg- en trainingsaanbod, wat hen in staat stelt in een periode van maximaal twee jaar, uit te stromen naar een kansrijk vervolgtraject.

 

Het pedagogisch en didactisch handelen binnen het FlexCollege berust op een aantal uitgangspunten op basis van het Sociaal Competentiemodel, Rationele Emotieve Therapie en Oplossingsgericht Werken. Het Sociaal Competentiemodel dient als beginsel, Rationeel Emotieve Therapie als de bouwstenen van onze taal en Oplossingsgericht Werken als de basisattitude in ons pedagogisch en didactisch handelen.

 

In het kort staan deze uitgangspunten centraal:
• Insteken op balans tussen taken en vaardigheden
• Het vertalen van probleemgedrag in vaardighedentekorten
• Het versterken van vaardigheden waar nodig
• Regie over eigen handelen
• Werken aan wat werkt
• Uitgaan van eigen kracht en netwerk

 

In al het programma-aanbod zal dit pedagogisch-didactisch klimaat als basis dienen.