Ouder- en Jeugdsteunpunt

Ouder- en Jeugdsteunpunt

Voor al je vragen over passend onderwijs.
 

Heb je als ouder vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je uiteraard terecht bij de school van je kind. Maar soms kom je er niet uit. Of wil je aan iemand anders je vragen stellen.

Dan kun je terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Voor alle ouders van kinderen op de middelbare school (of op het mbo). En voor jongeren die zelf vragen hebben.

 

Meer informatie of contact

Je kunt het steunpunt op werkdagen bellen tussen 09.00 uur en 16.00 uur,
telefoonnummer: 070 – 31 56 356 of e-mail info@ojsp.nl.

 

Wat doet het steunpunt?
Op deze website vind je het antwoord op heel veel vragen rondom passend onderwijs. Het steunpunt biedt je de juiste informatie. Ook weten ze hoe alles is geregeld in de regio en wat je rechten en plichten zijn.

Daarnaast kunnen ouders en jongeren bellen of e-mailen met vragen. Het steunpunt helpt bij praktische zaken. Je kunt met ze sparren. Je vragen en twijfels bespreken - zónder dat dit invloed heeft op bijvoorbeeld beslissingen van school.

 

Vanuit elk samenwerkingsverband
Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en jeugdsteunpunt.
Zo ook het SWVZHW (voor de middelbare school) in Haaglanden. Vraag ze gerust om hulp of advies.

 

Ook voor de basisschool
Ouders met kinderen op de basisschool kunnen ook terecht bij bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres. Voor meer informatie over passend onderwijs in het primair onderwijs kijk je op de website:
Ouder- en jeugdsteunpunt | SPPOH

 

 

 

Mijn kind heeft jeugdhulp nodig op school

Ik ben het niet eens met de school

Mijn kind moet naar het speciaal onderwijs

Mijn kind heeft jeugdhulp nodig op school

Soms bestaat een deel van de extra hulp van je kind uit jeugdhulp. Denk hierbij aan extra begeleiding.
Of coaching voor je kind op school.

 

De school en je gemeente werken hierbij samen. Het samenwerkingsverband (SWVZHW) maakt daarover eens in de 4 jaar afspraken met de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

 

De school onderzoekt wat je kind nodig heeft aan extra hulp. Wat er aan de hand is en welk plan hierbij het beste kan passen, schrijft de school op in een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De school bespreekt dit OPP met jou als ouder.

Als je kind jeugdhulp nodig heeft om goed passend onderwijs te krijgen, dan staat hierover informatie in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Daarin staat wat voor zorg of hulp je kind nodig heeft en hoe dat geregeld wordt.

Jeugdhulp wordt georganiseerd en/of uitgevoerd door de gemeente. Dit is gratis. Je kunt als ouder bij je gemeente of bij de huisarts ook zelf vragen om jeugdhulp.

Ik ben het niet eens met de school

Ben je het niet eens met school over extra hulp of plaatsing op een andere school? Ga dan in gesprek met de school. Bespreek zo rustig mogelijk je punten. En luister ook naar de punten van de docent of mentor.

 

Je kind heeft het recht om mee te praten en zijn of haar mening te geven. Probeer samen te kijken hoe je verder kunt. Soms helpt het om niet te praten over het verschil van mening, maar wel over hoe jullie samen een oplossing vinden.

 

Wat als ik er samen met school echt niet uitkom?
Het kan helpen om de volgende keer een deskundige bij het gesprek te vragen. Zoals de teamleider of coördinator passend onderwijs. Of neem zelf iemand mee die je vertrouwt. Hij of zij kan je steunen en meedenken.

 

Blijf je er samen niet uitkomen? Ook niet met hulp van anderen? Ga dan een gesprek aan met de schoolleiding. Als dat ook niet helpt, kun je een onderwijsconsulent vragen om mee te denken over een passende oplossing.

 

Elke school heeft een klachtenprocedure. Daarin staat hoe je een klacht kunt indienen. In de schoolgids staat meestal hoe je een klacht in kunt dienen bij de klachtencommissie. En wie er in die commissie zitten.

 

De klachtencommissie moet binnen 4 weken reageren op je klacht. Ze geven dan een advies aan de school. De school is niet verplicht om dit advies op te volgen.

 

Bij een ernstig verschil van mening met het schoolbestuur, kun je in sommige gevallen terecht bij de
Geschillencommissie Passend Onderwijs (gpo). Bijvoorbeeld als:

  • de school jouw kind (dat extra hulp nodig heeft) weigert
  • je kind is verwijderd van school
  • er een ernstig meningsverschil is over het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van je kind

 

De commissie onderzoekt de melding. Vervolgens doen ze een uitspraak. Het schoolbestuur is niet verplicht om dit advies op te volgen.

 

Mijn kind moet naar het speciaal onderwijs

Soms is het duidelijk dat je kind meer nodig heeft dan de extra ondersteuning die een reguliere middelbare school kan bieden. Dan is een voortgezet speciaal onderwijs school (vso) nodig, daar geven ze diepte ondersteuning. Voor een plaatsing op het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig.

 

Zit je kind al op een reguliere middelbare school? Ook dan kan je kind aangemeld worden voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Ga eerst in gesprek met de school waarop je kind nu zit. Vraag eerst of zij zelf nog extra hulp of ondersteuning kunnen bieden.

 

Is er extra ondersteuning nodig bovenop de basisondersteuning? Dan stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Dit is ook nodig als de school vindt dat je kind beter naar het speciaal onderwijs kan.