Voor ouders

Driehoeksoverleg

Driehoeksoverleg Vrijstelling 5 onder A   Nieuwe werkwijze beroep op vrijstelling op lichamelijke of psychische grond (artikel 5 onder a van de Leerplichtwet 1969) |…

Hoogbegaafdenonderwijs

Hoogbegaafdheid Een precieze definitie van hoogbegaafdheid is lastig te geven. Het gaat om meer dan alleen een hoog IQ. Het gaat, zo zou je kunnen…

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Het samenwerkingsverband en de bijbehorende scholen doen hun uiterste best om te voorkomen dat er een geschil ontstaat. Het kan natuurlijk gebeuren dat verschillende…

Mediatheek

Ondersteuning op school

Ondersteuning op school   Basisondersteuning,  extra ondersteuning en diepteondersteuning Het bieden van ondersteuning aan leerlingen is een verantwoordelijkheid van de scholen. Binnen het passend onderwijs…

Ouder- en Jeugdsteunpunt

Ouder- en Jeugdsteunpunt Voor al je vragen over passend onderwijs.  Heb je als ouder vragen over passend onderwijs? Wil je advies of praten met…

Privacy (AVG)

Privacy en AVG   Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen.

Scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk

Scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Via de site van de gemeente Den Haag kunt u alle scholen bekijken in het…

Uw kind naar het vso?

Uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso)?   Elk samenwerkingsverband passend onderwijs is anders georganiseerd. Dat maakt het voor ouders en…