Voor ouders

Hoogbegaafdenonderwijs

Hoogbegaafdheid Er is nog geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid. Wel weten we dat een hoogbegaafde leerling anders, sneller en op een hoger abstractieniveau leert. Deze…

Jeugdhulp en School (JES)

Jeugdhulp en school (JES) Het samenwerkingsverband en schoolformaat hebben hun deskundigheid in de afgelopen jaren met de scholen gebundeld. Concreet heeft dit een overleg opgeleverd…

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Het samenwerkingsverband en de bijbehorende scholen doen hun uiterste best om te voorkomen dat er een geschil ontstaat. Het kan natuurlijk gebeuren dat verschillende…

Mediatheek

Ondersteuning op school

Ondersteuning op school   Basisondersteuning,  extra ondersteuning en diepteondersteuning Het bieden van ondersteuning aan leerlingen is een verantwoordelijkheid van de scholen. Binnen het passend onderwijs…

Overstap po-vo

Overstap PO-VO Jaarlijks stappen ruim 7.000 leerlingen over van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In de BOVO regio Haaglanden zijn afspraken gemaakt tussen de…

Privacy (AVG)

Privacy en AVG   Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs Samenwerkingsverbanden passend onderwijs hebben persoonsgegevens van leerlingen nodig om hun taken goed te kunnen uitoefenen.

Scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk

Scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk Via de site van de gemeente Den Haag kunt u alle scholen bekijken in…

Schoolondersteuningsprofiel (sop)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)   Schoolkeuze en ondersteuning Elke school die is aangesloten bij het samenwerkingsverband heeft een eigen ondersteuningsprofiel (sop) met informatie…

Uw kind naar het vso?

Uw kind naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso)?   Elk samenwerkingsverband passend onderwijs is anders georganiseerd. Dat maakt het voor ouders…

Uw kind naar naar FLEX/Rebound

Uw kind naar de Rebound of het FlexCollege   Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan de school kan bieden is het mogelijk, onder…