Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft op school?

1. Wat als mijn kind jeugdhulp nodig heeft?

Soms heeft je kind jeugdhulp nodig om goed passend onderwijs te krijgen. De school onderzoekt dan wat je kind nodig heeft. Denk hierbij aan hulp door een schoolmaatschappelijk werker. Of bijvoorbeeld therapie door een psycholoog.

 

Als er jeugdhulp nodig is om passend onderwijs te krijgen, staat hierover informatie in het ontwikkelingsperspectiefplan (opp). Daarin staat wat voor zorg of hulp je kind kan helpen en hoe dat geregeld wordt. De school bespreekt dit met jou als ouder.

 

Schoolmaatschappelijk werkers zijn een aantal uur per week op school. Je kunt zelf vragen om een afspraak – of de school stelt dit voor.

 

Jeugdhulp zoals therapie wordt georganiseerd en/of uitgevoerd door de gemeente. Dit is gratis. De huisarts of bijvoorbeeld het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) in je gemeente vraagt de jeugdhulp aan. Je kunt als ouder bij hen zelf vragen om jeugdhulp.

 

Lees meer bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (opp)’.

2. Wat is schoolmaatschappelijk werk?

Met veel leerlingen gaat het goed op school. Maar niet voor iedereen gaat de weg naar een diploma vanzelf. Als er onderweg problemen ontstaan, werkt de mentor of copa o.a. samen met de schoolmaatschappelijk werker (SMW).

 

De schoolmaatschappelijk werkers geven advies en ondersteuning. Het doel is om problemen bij leerlingen sneller te signaleren en aan te pakken.

 

Zijn er zorgen over het gedrag van je kind? Of zijn er vragen vanuit school of vanuit thuis? Dan kan de schoolmaatschappelijk werker helpen. De aanmelding kan vanuit de school of vanuit jou of je kind komen.

 

De schoolmaatschappelijk werker heeft contact met de school en mentor, met jou en met je kind. De hulp kan kort duren of je kind wordt bijvoorbeeld in overleg doorverwezen naar andere (jeugd)hulp.

 

Schoolmaatschappelijk werkers zijn een aantal uur per week op school. In Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wordt schoolmaatschappelijk werk op de middelbare school verzorgd door de organisatie Schoolformaat.

3. Hoe meld ik mij aan bij schoolmaatschappelijk werk?

Je kunt bij school vragen om de contactgegevens van jullie schoolmaatschappelijk werker. Je kunt dan een afspraak maken voor een gesprek.

 

Maar je kunt ook zelf direct contact opnemen met Schoolformaat. Zij organiseren het schoolmaatschappelijk werk voor de middelbare school in de regio.

 

Lees meer bij de vraag ‘Wat is schoolmaatschappelijk werk?’.

4. Wat is jeugdhulp?

Het is belangrijk dat elk kind gezond en veilig kan opgroeien. Soms kunnen ouders en jongeren daarbij advies of hulp gebruiken. Bijvoorbeeld bij gedragsproblemen. Of als je kind duidelijk niet lekker in zijn of haar vel zit. Daarvoor is de jeugdhulp.

 

Ook kun je bij jeugdhulp terecht met vragen en zorgen over leven met een beperking, geldzaken, de opvoeding van je kind(eren), relaties, onderwijs, wonen, zorg en mantelzorg. Heel breed dus. Vraag gerust om hulp of advies.

 

Als je kind jeugdhulp nodig heeft om goed passend onderwijs te krijgen, dan staat hierover meer in het ontwikkelingsperspectiefplan (opp).

 

Je kunt als ouder bij je gemeente zelf vragen om jeugdhulp. Overleg dit liefst ook met de copa op school. Zo blijft de school ook op de hoogte.

 

 • Woon je in Den Haag?
  Dan kun je hulp krijgen van een gezinscoach vanuit het Centrum Jeugd & Gezin (CJG). De gezinscoach kijkt samen met je naar je vragen. Wil je meer weten? Neem contact op met het CJG Den Haag.

 

 

 • Woon je in Leidschendam-Voorburg?
  Dan kun je bij de gemeente jeugdhulp aanvragen. Daarnaast heeft bijna elke huisartsenpraktijk een praktijkondersteuner jeugd. Voor meer advies en informatie kun ook je terecht bij het sociaal servicepunt.

 

Helaas zijn er op veel plekken wachtlijsten voor jeugdhulp. Het kan wel een paar maanden duren tot de hulp start. Meld je daarom zo snel mogelijk aan. Hoe eerder je dit doet, hoe beter je geholpen kunt worden.

 

Lees meer bij de vraag 'Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (opp)?’.

5. Is er extra ondersteuning op school vanuit jeugdhulp?

Ja, in een Onderwijs Jeugdhulp Arrangement (OJA) werken de school voor speciaal onderwijs en jeugdhulp samen. De begeleiders zijn aanwezig op de school voor speciaal onderwijs.

 

Lees meer bij de vragen ‘Wat is een OJA? en 'Wat is jeugdhulp?’.

6. Wat is een OJA?

OJA staat voor Onderwijs Jeugdhulp Arrangement. Bij een OJA werken de school en jeugdhulp samen. Een belangrijk doel is om snel op school ondersteuning te bieden aan jongeren die dit nodig hebben om onderwijs te volgen.

 

Een OJA is niet op elke school beschikbaar. Alleen de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) kunnen een OJA inzetten. En verschillende scholen bieden verschillende arrangementen.

 

De jeugdhulpverlener is aanwezig op school. Daardoor vindt de ondersteuning plaats op school, volgens de afspraken in het ontwikkelingsperspectiefplan (opp). Doordat school en zorg samenwerken, kunnen ze je kind snel helpen.

 

Als de school signaleert dat een OJA nodig is, bespreken ze dit met jou in een multidisciplinair overleg (MDO). De doelen voor je kind staan in het opp. Het opp wordt 2 keer per jaar met jou besproken. Dan blijkt of de hulp nog nodig is.

 

Er zijn verschillende arrangementen:

 

 • Persoonlijke verzorging
  Op scholen voor cluster 3 is er een persoonlijk verzorger aanwezig. Hij of zij helpt jongeren die dit nodig hebben op school bij eten, drinken, aankleden en/of toiletbezoek. De school onderzoekt wat je kind nodig heeft.

 

 • Shadow begeleiding
  Een ‘shadow’ is een begeleider in de klas. Eén shadow kan meerdere jongeren begeleiden. Als de school signaleert dat je kind extra hulp nodig heeft op het gebied van gedrag, (sociale) vaardigheden of emotie, wordt er een shadow ingezet.

 

 • Ambulante begeleiding
  Als de school signaleert dat je kind extra hulp nodig heeft op het gebied van gedrag, (sociale) vaardigheden of emotie, kunnen ze buiten de klas een persoonlijk begeleider inzetten voor je kind.

 

 • Jeugdcoach
  Op het FlexCollege in Den Haag en de vestigingen van het Pleysier College is een jeugdcoach op de school aanwezig. Hij of zij gaat actief het gesprek aan met jongeren. Als er extra hulp nodig is, komt er een MDO. De jeugdcoach helpt je kind in of buiten de klas. Samen ontdekken ze wat je kind nodig heeft om zo goed mogelijk voor zichzelf te zorgen. Dit is heel breed. Denk aan hulp bij omgaan met agressie. Of hulp bij het solliciteren voor een stage.

 

Lees meer bij de vragen Wat is voorgezet speciaal onderwijs (vso)?, Wat is een multidisciplinair overleg (MDO)?’ en Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (opp)?.

7. Wat als ik het niet eens ben met de jeugdhulp die ik krijg?

Ben je ontevreden over de hulp die je krijgt? Of wil je meer hulp? Ga dan in gesprek met de school of met de jeugdhulpverlener. Probeer te bespreken wat jij ziet. En wat denkt de school of de jeugdhulpverlener? Luister naar elkaar.

 

Besef dat jullie allebei het beste willen voor je kind. Bespreek rustig je punten. Probeer samen te kijken hoe je verder kunt. Soms helpt het om niet te praten over het meningsverschil, maar wel over hoe jullie tot een oplossing kunnen komen.

 

Kom je er echt niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de gemeente. Voor advies en hulp bij het indienen van een klacht over jeugdhulp, kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).