Overstap po-vo

Overstap PO-VO

Jaarlijks stappen in de BOVO-regio Haaglanden ongeveer 7000 leerlingen over van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In de regio zijn afspraken gemaakt tussen de po-/vo-schoolbesturen om de overstap voor alle leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

De consulenten van het SWVZHW kunnen bij de overstap van leerlingen met een passend onderwijs vraag ondersteunen. Dit kan op vraag van de vo-school of van de collega’s van het SPPOH (samenwerkingsverband po). Overige informatie is te lezen op de ouderwebsite van BOVO. En voor scholen in de regio op de online werkomgeving.

 

Ook worden er in het najaar casusoverleggen georganiseerd waar SPPOH en SWVZHW aanwezig zijn om complexe (aanmeld-) casuïstiek te bespreken. Aanmelden kan hier.