Jeugdhulp en School (JES)

Jeugdhulp en school (JES)

Het samenwerkingsverband en schoolformaat hebben hun deskundigheid in de afgelopen jaren met de scholen gebundeld. Concreet heeft dit een overleg opgeleverd waarbij coördinatoren passend onderwijs vanuit de school, consulenten van het samenwerkingsverband en schoolmaatschappelijk werkers, afhankelijk van de vraag van school, eens in de zoveel weken bij elkaar komen.  Naast de samenwerking in deze kleine driehoek sluit de schoolverpleegkundige, wijkagent en/of leerplichtambtenaar aan indien gewenst. Onderwijs en jeugdhulp werken vanuit de eigen verantwoordelijkheid samen aan het integraal begeleiden van een leerling.

 

Om een leerling te bespreken in het JES is toestemming nodig van ouders voor leerlingen tot 16 jaar. Op het moment dat een leerling 16 jaar of ouder is dient de leerling zelf toestemming te verlenen. De JES formats kun je hier terugvinden.