Welke informatie moet ik delen met school?

1. Mag de school zonder mij met mijn kind praten?

Als je kind dat zelf ook prettig vindt, kan de school prima een gesprek voeren met hem of haar over hoe het gaat. Wil je kind liever niet alleen met de school praten? Geef dit dan aan bij school.

 

Worden er beslissingen genomen of afspraken gemaakt? Dan ben jij daar als ouder ook bij aanwezig, tot je kind meerderjarig is (18 jaar).

 

Is je kind nog geen 16? Dan moet jij toestemming geven aan de school om met je kind te praten over medische gegevens. Jij moet er ook bij zijn. Als je kind 16 jaar of ouder is, moet hij of zij zelf toestemming geven voor het delen van gegevens.

2. Wat is een warme overdracht?

Soms vraagt de school om informatie aan de basisschool van je kind. Of aan de school waar je kind nu op zit. Het kan zo zijn dat deze informatie niet in het onderwijskundig rapport (OKR) staat.

 

Soms vraagt de school dan om toestemming voor een gesprek met bijvoorbeeld de leiding, leraar of mentor die je kind al kent. Dit noem je een warme overdracht.

 

Dit gebeurt regelmatig, maar het is niet verplicht. De school mag alleen met toestemming van ouders informatie over je kind opvragen of met anderen delen. En vanaf 16 jaar alleen met toestemming van je kind zelf.

 

In beide gevallen is het belangrijk om te weten over welke informatie het precies gaat. Jij beslist over waar je toestemming voor geeft. Bedenk wel dat de school de informatie nodig heeft om passend onderwijs te geven. Oftewel: om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten voor je kind.

 

Lees meer bij de vraag Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?.

3. Moet ik verslagen van onderzoeken ook aan school geven?

Soms heeft de school gegevens nodig van je kind. Bijvoorbeeld een verslag van een onderzoek of behandeling. De school mag dit alleen lezen als jij hier (per e-mail of brief) toestemming voor geeft. En als je kind 16 of ouder is, alleen met zijn of haar toestemming.

 

Wil de school een onderzoek doen, bijvoorbeeld een IQ-test? Dan is vanaf 12 jaar ook de toestemming van je kind zelf nodig.

 

Zeg niet zomaar ja of nee. Denk goed na welke informatie nodig is om met de school te delen. Je kunt eerst vragen stellen aan de school. Waarom ze de informatie nodig hebben bijvoorbeeld. En wie het allemaal kunnen lezen.

 

Vind je het vervelend om het hele verslag van een onderzoek aan school te geven? Bijvoorbeeld omdat er ook informatie over anderen in staat? Dan kun je ook een deel van het verslag geven. Bijvoorbeeld alleen de samenvatting en het advies.

 

Bedenk wel dat de school de informatie nodig heeft om passend onderwijs te geven.

4. Met wie mag school informatie over mijn kind bespreken?

Met de schoolleiding, de leraar en met jouw als ouder. Jullie mogen gegevens over je kind inzien en samen bespreken. Als je kind 16 jaar of ouder is, moet hij of zij hiermee instemmen.

 

Ook de Onderwijsinspectie mag informatie over kinderen opvragen. Zo kunnen ze de kwaliteit van de school onderzoeken. Tot slot mag ook het samenwerkingsverband ZHW informatie opvragen om samen met de school passend onderwijs in te richten.

 

Wil de school informatie van een zorgverlener van je kind binnen of buiten de school? Bijvoorbeeld van een dyslexiebehandelaar? Dan is altijd je toestemming nodig. En vanaf 16 jaar de toestemming van je kind zelf. Ook als de school vraagt om het onderzoek en het betaalt.

 

Jij mag als ouder na het onderzoek altijd als eerste het verslag lezen. En jij beslist of het verslag ook naar de school gaat. En of de onderzoeker het mag bespreken met de school. Als je kind 16 of ouder is, dan is ook zijn of haar toestemming nodig.

 

Als je kind naar een andere school gaat, maakt de school een onderwijskundig rapport (OKR). De school deelt het OKR met jou. Zo weet je welke informatie er naar de nieuwe school gaat.

 

Vanaf 16 jaar heeft je kind recht op privacy. Je kind moet er vanaf dan mee instemmen dat de informatie met jou als ouder wordt gedeeld.

 

Soms ben jij of is je kind het niet eens met wat er in het OKR staat. Vraag dan aan de school of ze dit erbij zetten.

 

Lees ook: Wat is een onderwijskundig rapport (OKR)?.

5. Mag ik school vragen om informatie over mijn kind?

De school houdt informatie bij over je kind. Zeker als hij of zij extra hulp krijgt. Als ouder mag je het volgende opvragen:

  • Informatie uit het leerlingvolgsysteem
  • Informatie uit het leerlingdossier
  • Informatie uit het ontwikkelingsperspectiefplan (opp)

 

Hier kun je naar vragen bij de school. Volgens de wet heb je recht op een kopie van alle informatie die over je kind wordt bijgehouden.

 

Vanaf 16 jaar heeft je kind recht op privacy. Je kind moet er vanaf dan mee instemmen dat de informatie met jou als ouder wordt gedeeld.

 

Lees meer bij de vraag Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (opp)?.

6. Heb ik toestemming van mijn kind nodig om informatie van school te krijgen?

Vanaf 16 jaar heeft je kind recht op privacy. Je kind moet er vanaf dan mee instemmen dat de informatie uit het leerlingdossier met jou als ouder wordt gedeeld.

 

Tot je kind 18 jaar is, moet de school jou als ouder wel laten weten hoe zijn of haar voortgang is.

7. Ik ben het niet eens met informatie in het dossier van mijn kind. Wat kan ik doen?

De school bewaart gegevens over je kind. Op de website van Ouder & Onderwijs lees je hoe lang ze welke gegevens bewaren. Als ouder mag je deze gegevens opvragen. Vanaf 16 jaar heeft je kind recht op privacy. Je kind moet er vanaf dan mee instemmen dat de informatie met jou als ouder wordt gedeeld.

 

Staat er iets in wat volgens jou niet klopt? Dan kun je vragen of de school de informatie wil weghalen, aanvullen of verbeteren. Je kind kan dit zelf ook doen, als hij of zij ouder is dan 16 jaar. Dat staat in de Privacywet.