Wat als ik het niet eens ben met de school?

Ben je het niet eens met school over extra hulp of plaatsing op een andere school? Ga dan in gesprek. En weet wat je kunt doen als je er toch niet uitkomt.

 

1. Wat als ik het niet eens ben met de school?

2. Wat als ik er samen met school echt niet uitkom?

3. Met welke personen kan ik te maken krijgen?

4. Wat doet de leerplichtambtenaar (lpa)?

5. Wat doet de jeugdarts?

1. Wat als ik het niet eens ben met de school?

Ben je het niet eens met school over extra hulp of plaatsing op een andere school? Ga dan in gesprek met de school. Bespreek zo rustig mogelijk je punten. En luister ook naar de punten van de docent of mentor.

 

Je kind heeft het recht om mee te praten en zijn of haar mening te geven. Probeer samen te kijken hoe je verder kunt. Soms helpt het om niet te praten over het verschil van mening, maar wel over hoe jullie samen een oplossing vinden.

 

Heb je in een gesprek met school het gevoel dat ze jou of je kind niet begrijpen? Of dat er niet naar je wordt geluisterd? Probeer dan rustig te blijven. Vraag om het gesprek even te stoppen. Probeer je gevoel uit te leggen.

 

Word je tijdens het gesprek boos? Of verdrietig? Dan lukt het soms niet goed meer om verder te praten. Vraag om een pauze. Probeer uit te leggen wat je wil voor je kind - en waar je boos of verdrietig van wordt. Vraag ook wat de school vindt van je zorgen en wat voor oplossingen ze zien.

2. Wat als ik er samen met school echt niet uitkom?

Het kan helpen om de volgende keer een deskundige bij het gesprek te vragen. Zoals de teamleider of coördinator passend onderwijs. Of neem zelf iemand mee die je vertrouwt. Hij of zij kan je steunen en meedenken.

 

Blijf je er samen niet uitkomen? Ook niet met hulp van anderen? Ga dan een gesprek aan met de schoolleiding. Als dat ook niet helpt, kun je een onderwijsconsulent vragen om mee te denken over een passende oplossing.

 

Elke school heeft een klachtenprocedure. Daarin staat hoe je een klacht kunt indienen. In de schoolgids staat meestal hoe je een klacht in kunt dienen bij de klachtencommissie. En wie er in die commissie zitten.

 

De klachtencommissie moet binnen 4 weken reageren op je klacht. Ze geven dan een advies aan de school. De school is niet verplicht om dit advies op te volgen.

 

Bij een ernstig verschil van mening met het schoolbestuur, kun je soms terecht bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (gpo). Bijvoorbeeld als:

  • de school jouw kind (dat extra hulp nodig heeft) weigert
  • je kind is verwijderd van school
  • er een ernstig meningsverschil is over het ontwikkelingsperspectiefplan (opp) van je kind

 

De commissie onderzoekt de melding. Vervolgens doen ze een uitspraak. Het schoolbestuur is niet verplicht om dit advies op te volgen.

 

Lees meer bij de vraag ‘Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (opp)?'.

3. Met welke personen kan ik te maken krijgen?

Het kan zijn dat je het niet eens bent met de school over de hulp voor jouw kind. Of over welke school passend is of bij de overgang naar een andere school. Je kunt dan te maken krijgen met de consulent van het samenwerkingsverband SWVZHW, de leerplichtambtenaar (lpa), de jeugdarts of de gemeente.

 

Misschien kan je kind tijdelijk niet (elke dag) naar school. Maar kinderen zijn in Nederland leerplichtig. Als ze (tijdelijk) niet naar school gaan, vraagt de school soms de gemeente, de lpa en/of de jeugdarts om mee te denken over een oplossing.

 

Lees meer bij de vragen ‘Wat doet de leerplichtambtenaar (lpa)?’, ‘Wat is het samenwerkingsverband SWVZHW? en 'Wat doet de jeugdarts?’.

4. Wat doet de leerplichtambtenaar (lpa)?

Elke gemeente heeft minstens één leerplichtambtenaar in dienst. Hij of zij geeft informatie aan leerlingen en ouders over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. En wat de gevolgen zijn als leerlingen te weinig naar school gaan.

 

Zijn er problemen met naar school gaan? Dan kan de lpa en/of iemand van het samenwerkingsverband SWVZHW je kind, jou en de school helpen om een oplossing te vinden. Ouders kunnen bij de lpa in sommige gevallen vrijstellingen en ontheffingen aanvragen.

 

Als een leerling spijbelt of helemaal niet staat ingeschreven op een school, wil de lpa ervoor zorgen dat de leerling alsnog zo snel mogelijk voldoet aan de leerplicht. Als dat niet lukt, dan stelt de leerplichtambtenaar hierover een verslag op. Dit verslag heet een proces-verbaal.

 

Hier kun je contact opnemen met een leerplichtambtenaar in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg.

 

Lees meer bij de vraag ‘Wat is het samenwerkingsverband SWVZHW?’.

5. Wat doet de jeugdarts?

De school en ouders kunnen contact opnemen met de jeugdarts. De jeugdarts denkt mee en geeft advies als het niet goed gaat met een kind. Hij of zij kan ook meedenken:

  • als een kind naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaat
  • als een kind tijdelijk niet (elke dag) naar school kan

 

Soms neemt de jeugdarts contact op met een behandelaar van je kind. De jeugdarts heeft beroepsgeheim. Hij of zij deelt informatie over je kind alléén met jouw toestemming met school. En vanaf 16 jaar ook alleen met toestemming van je kind.

 

Lees meer bij de vraag ‘Wat is het voortgezet speciaal onderwijs (vso)?’.