Aanvraag OPDC

Aanvraag OPDC

 

Het OPDC (Orthopedagogisch-didactisch centrum) is de bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband, waar al het voorgezet  onderwijs uit de regio aan is verbonden. Het OPDC zal zich nog meer gaan richten op het bieden van maatwerktrajecten aan leerlingen die in aanmerking komen voor plaatsing. Deze onderwijstrajecten zullen met passende vormen van jeugdhulp worden ondersteund.

Via het JES (Jeugdhulp en School) wordt besloten of er een trajectadvies kan worden aangevraagd aan het trajectteam middels het groene formulier. Het is van belang dat er een gedegen analyse wordt weergegeven aan het trajectteam, zij vervangen immers niet het JES.

 

Mogelijke trajectadviezen zijn:

  • OPDC locatie de Doorzet in een klas;
  • OPDC locatie de Doorzet op individuele basis;
  • OPDC locatie het FlexCollege in een klas;
  • OPDC locatie het FlexCollege op individuele basis;
  • Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO);
  • Expertisetafel voortgezet speciaal onderwijs;
  • rechtstreeks naar het voortgezet speciaal onderwijs;
  • retour naar het JES.

 

Het pedagogisch en didactisch handelen binnen het OPDC berust op een aantal uitgangspunten op basis van het Sociaal Competentiemodel, Rationele Emotieve Therapie en Oplossingsgericht Werken. Het Sociaal Competentiemodel dient als beginsel, Rationeel Emotieve Therapie als de bouwstenen van onze taal en Oplossingsgericht Werken als de basisattitude in ons pedagogisch en didactisch handelen.

 

In het kort staan deze uitgangspunten centraal:
• insteken op balans tussen taken en vaardigheden;
• het vertalen van probleemgedrag in vaardighedentekorten;
• het versterken van vaardigheden waar nodig;
• regie over eigen handelen;
• werken aan wat werkt;
• uitgaan van eigen kracht en netwerk.

 

In al het programma-aanbod zal dit pedagogisch-didactisch klimaat als basis dienen.

 

Vanaf 13 november 2023 gebruiken we het handtekeningenblad  om in Onderwijs Transparant de aanvraag te regelen.