Wat is passend onderwijs?

Doelen passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Deze wet heeft als inhoud dat elk kind onderwijs ontvangt dat aansluit bij de mogelijkheden en kwaliteiten, anders gezegd; een passende onderwijsplek.

 

Een aantal doelen in het passend onderwijs zijn:

  • in principe gaat een kind naar het reguliere onderwijs en als dat niet mogelijk is dan naar het speciaal onderwijs;
  • scholen krijgen meer mogelijkheden voor ondersteuning op maat;
  • de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van kind zijn de leidende factor, niet de beperking;
  • kinderen mogen niet meer langdurig thuiszitten.

 

Schoolkeuze en ondersteuning

Elke school die is aangesloten bij het samenwerkingsverband heeft een eigen ondersteuningsprofiel (sop) met informatie over de ondersteuning die op de scholen wordt aangeboden. Dit profiel kan ondersteuning bieden in het maken van een juiste keuze voor een passende onderwijsplek. Alle scholen bieden basisondersteuning, bijvoorbeeld voor leerlingen met dyslexie. Voor sommigen is er meer ondersteuning nodig; dit wordt extra ondersteuning genoemd. Scholen krijgen een budget toegewezen via het samenwerkingsverband om leerlingen te voorzien van basis- en extra ondersteuning.

 

Schoolondersteuningsprofiel (sop)

Elke school die is aangesloten bij het samenwerkingsverband heeft een eigen ondersteuningsprofiel (sop) met informatie over de ondersteuning die op de scholen wordt aangeboden. Dit profiel kan u ondersteunen in het maken van een juiste keuze voor een passende onderwijsplek.

Alle scholen bieden basisondersteuning, bijvoorbeeld voor kinderen met dyslexie. Voor sommige leerlingen is er meer ondersteuning nodig; dit wordt extra ondersteuning genoemd. Scholen krijgen een budget toegewezen via het samenwerkingsverband om leerlingen te voorzien van basis- en extra ondersteuning.

 

Passend onderwijs en particuliere onderwijsinstellingen

De huidige wetgeving staat niet toe dat een leerling met de inzet van rijksbekostiging onderwijs volgt op een particuliere school. Ook voor het samenwerkingsverband geldt dat wettelijk gezien er geen onderwijsgelden mogen worden ingezet voor particulier onderwijs. Deze bestedingsverplichtingen zijn vastgelegd in de sectorwetten van het funderend onderwijs (Artikel 148 WPO, artikel 99 WVO en artikel 143 WEC).