Passend onderwijs

Hieronder vindt u alle onderwerpen over passend onderwijs. Staat hier niet wat u zoekt? Gebruik dan de zoekknop of neem contact met ons op via 070-3156355.

Ondersteuningsplan 2016-2020 (op)

Ondersteuningsplan 2016-2020 (OP)   Het ondersteuningsplan is een strategisch, kaderstellend plan met een geldigheid van vier jaar. De inhoud is op…

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)   Wettelijke verplichting Het format van het opp vanuit het SWVZHW voldoet aan de wettelijke verplichtingen; het uitstroomperspectief van de leerling, de…

Scholen

Toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

Toelating tot het vso   Een leerling in het voortgezet onderwijs kan door de school bij het samenwerkingsverband worden aangemeld als na overleg is vastgesteld,…

Wat is passend onderwijs?

Doelen passend onderwijs Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Deze wet heeft als inhoud dat elk kind…

Zorgplicht

Zorgplicht scholen Met de invoering van passend onderwijs, 1 augustus 2014, hebben de scholen zorgplicht gekregen. Dit…