Passend onderwijs

Hieronder vindt u alle onderwerpen over passend onderwijs. Staat hier niet wat u zoekt? Gebruik dan de zoekknop of neem contact met ons op via 070-3156355.

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)   Wettelijke verplichting Het gebruik van een ontwikkelingsperspectiefplan is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor de volgende…

Scholen

Toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

Toelating tot het vso   Een leerling in het voortgezet onderwijs kan door de school bij het samenwerkingsverband worden aangemeld als na overleg is vastgesteld,…

Wat is passend onderwijs?

Doelen passend onderwijs Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingevoerd. Deze wet heeft als inhoud dat elk kind onderwijs…

Zorgplicht

Zorgplicht scholen Met de invoering van passend onderwijs, 1 augustus 2014, hebben de scholen zorgplicht gekregen. Dit houdt in…