Plaatsingstafel

Plaatsingstafel

Het samenwerkingsverband heeft als taak ervoor te zorgen dat er een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen is en die zodanig te organiseren dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.

 

Mocht er onverhoopt voor een leerling geen passende plek te vinden zijn en de leerling is regulier plaatsbaar, dan zal in uiterste instantie de plaatsingstafel gevraagd worden om een besluit te nemen over de plaatsing van een leerling op één van de aangesloten scholen van het samenwerkingsverband.

Klik hier voor de data van de Plaatsingstafels.

 

De plaatsingstafel bestaat uit gemandateerde leden vanuit het scholenveld; schoolleiders, teamleiders of coördinatoren passend onderwijs. Komen de gemandateerde leden niet tot een oplossing, dan neemt het dagelijkse bestuur een besluit.

 

De stamschool dient het plaatsingstafel formulier inclusief de benodigde documentatie aan te leveren bij de consulent.