Ondersteuningsplan(OP)

Met trots presenteren wij het nieuwe Ondersteuningsplan (OP) 2021- 2025. Dit OP is ons strategisch en kaderstellend plan voor de komende vier jaar.

 

Bij het maken van dit ondersteuningsplan hebben we uitgebreid stilgestaan bij de vraag wat onze leerlingen, de scholen en hun teams de komende tijd nodig hebben. Vanuit de evaluatie van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de diverse maatschappelijke en politieke wensen voor de komende tijd geven we in dit plan onze doelen weer en de wijze waarop we die willen bereiken in de planperiode 2021 – 2025. Zowel interne als externe betrokkenen hebben hieraan meegewerkt.

 

U vindt het OP 2021-2025 via deze link of in de mediatheek.

U vindt een verkorte versie van het OP 2021-2025 via deze link.