Ondersteuning op school

Ondersteuning op school

 

Basisondersteuning,  extra ondersteuning en diepteondersteuning

Het bieden van ondersteuning aan leerlingen is een verantwoordelijkheid van de scholen. Binnen het passend onderwijs wordt er een onderscheid gemaakt tussen basisondersteuning, extra ondersteuning en diepteondersteuning.

 

Basisondersteuning

De basisondersteuning is omschreven in een aantal standaarden en deze zijn terug te lezen in het schoolondersteuningsprofiel (sop) waar de scholen zelf de verantwoordelijkheid voor dragen.

 

Extra ondersteuning

Een kleiner deel van de leerlingen heeft extra ondersteuning nodig om het uitstroomperspectief of een diploma te behalen. De extra ondersteuning is in onderling overleg tussen de scholen/besturen verdeeld en terug te lezen in sop van de scholen. Deze verdeling is tot stand gekomen op basis van expertise van een school, de wens om leerlingen met extra ondersteuning niet te concentreren op een beperkt aantal scholen en op basis van de mogelijkheden of beperkingen van een gebouw.

Elke school voor regulier onderwijs levert een bijdrage aan de extra ondersteuning.

 

Diepteondersteuning

De diepteondersteuning is bijzonder intensieve ondersteuning, die zeer gespecialiseerde kennis van de medewerkers vraagt en hoge eisen stelt aan een gebouw. Het is ondersteuning die een reguliere school niet kan bieden en die binnen het samenwerkingsverband geconcentreerd is op het speciaal onderwijs cluster 3 & 4 of de bovenschoolse voorziening: het FlexCollege.